Darbuotojai

VDU Lietuvių išeivijos instituto:

vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas - prof. habil. dr. Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS   

vyresnioji mokslo darbuotoja - doc. dr. Dalia KUIZINIENĖ 

mokslo darbuotoja  - dr. Daiva DAPKUTĖ 

mokslo darbuotojas - dr. Giedrius JANAUSKAS 

mokslo darbuotoja - dr. Ilona STRUMICKIENĖ

mokslo darbuotojas - dr. Mykolas DRUNGA

mokslo darbuotoja -  dr. Asta PETRAITYTĖ-BRIEDIENĖ

jaunesnysis mokslo darbuotojas - Arūnas ANTANAITIS

administratorė - Vida DRUNGA

 

S. ir S. Lozoraičių muziejaus vedėja - dr. Asta PETRAITYTĖ-BRIEDIENĖ

 

VDU Lietuvių išeivijos instituto bibliotekos-skaityklos vedėja - Lolita ATKOČIŪNIENĖ