Editorial Board

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS – Editor-in-Chief
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Dalia KUIZINIENĖ – Executive Secretary
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Vida BAGDONAVIČIENĖ
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Tomas BALKELIS
(The University of Manchester, United Kingdom)
 
Daiva DAPKUTĖ
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Mykolas DRUNGA
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Alfonsas EIDINTAS
(Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania)
 
Violeta KELERTIENĖ
(University of Washington, Seattle, USA)
 
Kaja KUMER-HAUKANÕMM
(University of Tartu, Estonia)
 
Daiva Kristina KUZMICKAITĖ
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Vėjas Gabriel LIULEVIČIUS
(University of Tennessee, USA)
 
Saulius PIVORAS
(Vytautas Magnus university, Lithuania)
 
Juozas SKIRIUS
(Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania)
 
Giedrius SUBAČIUS
(University of Illinois, Chicago, USA)
 
Romas VAŠTOKAS
(Trent University, Ontario, Canada)