Egzodo Archyvas / Emigration Archive


Lithuanian Emigration Institute publishes a continuous release of Egzodo archyvas (Emigration archive), where the most important, interesting historical emigration material available at the Institute and other Lithuanian and foreign archives could be founded. Emigration archival material is published in conjunction with a qualified exploration and detailed comments.

 


 

T.1. Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 m. (sudarytoja D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1999. – 676 p. 

     
   

T.2. Kuizinienė D. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. (studija ir šaltinių publikacija). Vilnius: Versus aureus, 2003. – 518 p. 

     
 

T.3. VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje. Berno ir Paryžiaus konferencijų protokolai. (sudarytoja A.Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2004. – 432 p.

 

     

 
 

T. 4. Gabrys-Paršaitis J. Tautos sargyboj. Atsiminimai. (sudarytojas L. Saldukas). – Vilnius: Versus aureus, 2006. – 416 p.  

     
  

T. 5. Ateitininkų pėdsakais. Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja I. Bučinskytė). Vilnius: Versus aureus, 2007 – 700 p.

   
  

T. 6. "Kongresinė akcija" Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytojas G. Janauskas). Vilnius: Versus aureus, 2011 – 358 p.  

 
       
 

T. 7. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.): šaltinių publikacija. (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2012. - 408 p.

 
       
 

T. 8. Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija (sudarytojos D. Dapkutė ir D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2013. - 336 p.

 
       
 

T. 9. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais: šaltinių publikacija (sudarytoja G. Milerytė-Japertienė). Vilnius: Versus aureus, 2014. - 280 p.