Naujienos

Konferencijos „Diasporos ir migracijos iššūkiai: Teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ programa

2016-01-29
2016 m. balandžio 14 d.  VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks VDU  Lietuvių išeivijos instituto ir Lietuvių literatūros katedros organizuojama mokslinė  konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“, kurioje bus pristatomi teoriniai, metodologiniai migracijos reiškinio ir diasporos tyrimų aspektai, diasporos istorijos tyrimai, jų specifika, lietuvių egzilio literatūros ir  dailės lyginamieji tyrimai, tarpdalykinių kultūros tyrimų perspektyvos. Konferencijoje  pranešimus skaitys Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai, Lietuvos istorijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrėjai.   DAUGIAU