Naujienos

Antano Juodvalkio stipendijos įteikimas

2018-05-16

 

Gegužės 16 d., trečiadienį, 14 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje (S. Daukanto g. 25, III aukštas) bus įteikiama žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko, žurnalisto Antano Juodvalkio stipendija. Renginyje dalyvaus premijos steigėja, A. Juodvalkio dukra, rašytoja Eglė Juodvalkė.

 

 

Antanas Juodvalkis gimė 1912 08 06 Jurgiškiuose, Zarasų apskrityje. 1932 m. baigė Zarasų aukštesniąją komercinę mokyklą. 1934-1938 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete ekonomikos mokslus, 1936-1940 m. buvo Taupomųjų kasų vertybinių popierių skyriaus vedėjas, priklausė Jaunosios Lietuvos sąjungai, vadovavo vienam iš šios sąjungos skyrių. 1936-1960 m. buvo korporacijos Neo-Lithuania valdybos pirmininkas. Per okupacijas dalyvavo pogrindinėje veikloje, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. išvyko į JAV, gyveno Čikagoje, buvo aktyvus Amerikos lietuvių tautinės sąjungos (ALTS) narys, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) sekretorius, dalyvavo Amerikos lietuvių tarybos (ALT) veikloje. A. Juodvalkis bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius „Darbininke“, „Dirvoje“, „Drauge“, „Naujojoje viltyje“, „Tėviškės žiburiuose“. A. Juodvalkis mirė 2003 metais. Po jo mirties buvo įsteigta jo vardo stipendija iniciatyviems, gabiems studentams remti ir skatinti.

 

Lietuvių išeivijos visuomenininko, žurnalisto Antano Juodvalkio vardinė stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių studijų studentams.

Stipendijos tikslas – remti rezistencijos kovų ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių palikuonis, gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.
ATGAL