Naujienos

Fotografijų paroda "Gutauskas, Elskus, Kezys"

2018-01-31

 

Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka–muziejus kviečia į  fotografijų  parodos „Gutauskas, Elskus, Kezys“ atidarymą, kuris vyks sausio 31 dieną, trečiadienį, 16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje–muziejuje  (Daukanto g. 25, III aukštas).

Parodos atidaryme dalyvaus ir atsiminimais apie kunigą Vaclovą Gutauską dalinsis kunigas Antanas Saulaitis, apie parodą kalbės menotyrininkė, profesorė Rasa Žukienė. Bus rodomi filmuoti kadrai, kur apie V. Gutauską pasakos Audrius Plioplys.

Parodą iniciavo čikagietis  gydytojas ir dailininkas Andrius Plioplys. Jis atrinko nuotraukas iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro ir jas atspausdino. Kunigas V. Gutauskas yra A. Plioplio dėdė. Paroda 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. vyko Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Šia paroda ji pradeda savo kelionę Lietuvoje.

Kunigo Vaclovo Gutausko (1913-2003) asmenybė ir jo veikla Lietuvoje nėra plačiau pristatyta. 1945 m. tapęs kunigu, jis studijas tęsė Italijoje: Galarate, Aloyzo institute studijavo filosofiją, , o 1946 m. baigė teologijos studijas Popiežiškajame Grigalijaus universitete Romoje. Po studijų dirbo sielovados srityje Romoje ir jos apylinkėse. Pokario metais drauge su tėvu Jonu Bružiku misionieriavo Vokietijos DP stovyklose. Atvykęs į JAV 1952 m. trejus metus buvo Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolijos kapelionu Elmhurste. Gyvendamas Čikagoje, kol jėgos leido, rūpinosi Jaunimo centro veikla ir jo išlaikymu Čikagoje. Čikagos Jėzuitų vienuolyne tėvas V. Gutauskas gyveno nuo pat jo pastatymo iki savo mirties 2003 metais.

Parodoje eksponuojamos 26 žymaus išeivijos dailininko vitražisto, tapytojo Albino Elskaus (1926-2007) pabėgėlių stovyklose Lindeberge, Vokietijoje 1949 m. darytos nuotraukos. Jose užfiksuotos rekolekcijos, kurias vedė kun. V. Gutauskas. Nuotraukos yra rodomos pirmą kartą.

Parodoje taip pat yra eksponuojamos žymaus išeivijos fotomenininko Algimanto Kezio (1928 – 2015) nuotraukos, kurios įamžino tėvo V. Gutausko čikagietišką gyvenimą.

Parodoje, turinčioje gana simbolinį pavadinimą, susitinka trys iškilios išeivijos asmenybės – kunigas ir du menininkai. Parodoje eksponuojamos nuotraukos ne tik įamžina kun. V. Gutausko gyvenimo ir veiklos išeivijoje momentus, bet ir pristato iki šiol nematytas A. Elskaus ir A. Kezio fotografijas, atveria lankytojams išeivijos gyvenimo dalelę. 
ATGAL