Naujienos

Įteiktos vardinės lietuvių išeivijos mecenatų stipendijos

2018-12-21

 Kaip ir kasmet prieš Šv. Kalėdas, taip ir šiais metais gruodžio 21 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje rinkosi Vytauto Didžiojo universiteto studentai, jų kolegos ir artimieji, akademinės bendruomenės nariai į jau tradiciniu tampantį renginį – Lietuvių fondo skiriamų vardinių Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų įteikimą. Šiais metais drauge buvo įteiktos dar vienų lietuvių išeivijos mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų vardinės stipendijos.

Lietuvių fondo darbai matomi ir girdimi visame pasaulyje, jo skiriama parama padeda išlaikyti ir stiprinti lietuvybę Europos, Pietų Amerikos ar Australijos, per įvairius visuomeninius, kultūrinius projektus fondo parama pasiekia Lietuvos žmones. Lietuvių fondo rėmėjų bei aukotojų pastangomis yra įsteigtas ne vienas vardinės stipendijos fondas, iš kurių yra skiriamos stipendijos Lietuvos studentams. Nuo 2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiriamos žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko stipendijos yra skirtos remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje veikloje. Istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija kasmet yra skiriama jauniesiems mokslininkams, dirbantiems mokslinį darbą Lietuvos istorijos srityje. Šiais metais Broniaus Bieliuko vardo vienkartinės stipendijos buvo skirtos Menų fakulteto Naujųjų medijų meno programos IV kurso studenteiMildai Gineikaitei, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Europos Sąjungos viešosios politikos ir administravimo programos II kurso magistrantei Karolinai Vitkutei, Katalikų teologijos fakulteto Pastoracinės teologijos programos II kurso magistrantui Gintui Petkevičiui. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija buvo įteikta Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos programos II kurso magistrantui Tadui Šauliui.

Renginio metu Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius pasidžiaugė gražia tradicija ir priminė visiems susirinkusiems iškilias Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės asmenybes. Renginyje dalyvavo Lietuvių fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, perdavęs studentams Fondo sveikinimus. Stipendininkams buvo įteikti diplomai, Lietuvių fondo sveikinimo raštai bei padovanotos Lietuvių išeivijos instituto išleistos knygos. Renginį vedė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis, pristatęs Liūto ir Francoise Mockūnų stipendininkus ir įteikęs jiems vardines stipendijas. Šios stipendijos nuo 2010 metų yra skiriamos studijoms arba praktikoms bei jaunųjų mokslininkų stažuotėms užsienyje. Šiais metais L. ir F. Mockūnų stipendijų lauretais tapo VDU istorijos doktorantai Simonas Jazavita ir Gediminas Kasparavičius ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Šiuolaikinės politikos studijų magistrantas Manvydas Džiaugys.

Susirinkusieji sveikino stipendininkus ir džiaugėsi jų pasiekimais. Dėkodami už gautus apdovanojimus studentai kalbėjo, kad šios stipendijos jiems yra ne tik materialinė parama, bet ir moralinė, dvasinė paskata mokslinei bei visuomeninei veiklai plėtoti.

 

Nuotraukoje:

Manvydas Džiaugys, Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius, Gediminas Kasparavičius, Karolina Vitkutė, Gintas Petkevičius, Milda Gineikaitė, Simonas Jazavita, Tadas Šaulys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.

 
ATGAL