Naujienos

Įvyko konferencija "Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje"

2017-02-14

VDU Lietuvių išeivijos institutas  2017 m. vasario 14 d.  pakvietė įvairių sričių tyrėjus ir besidominčiuosius į mokslinę konferenciją “Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje”. 

Konferencija buvo sumanyta norint moksliškai įvertinti moterų vietą išeivijoje, atskleisti jų indėlį į išeivijos visuomeninę, kultūrinę raidą, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria tyrėjai, nagrinėjantys temas, susijusias su moterų veikla.

Konferenciją pradėjo Žydronė Kolevinskienė iš Lietuvos edukologijos universiteto savo pranešime pristačiusi pirmąsias dar XIX a. pabaigoje, XX a. pradžioje JAV ėmusias veikti lietuvių moterų draugijas. Regina Laukaitytė iš Lietuvos istorijos instituto pranešimu “Vargdienių seserų gyvenimas šalia marijonų JAV 1936-1953 m.” klausytojus supažindino su dviejų lietuviškų vienuolijų tarpusavio santykių peripetijomis. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos edukologijos universiteto darbuotoja Dalia Cidzikaitė nagrinėjo JAV lietuvių dienraščio “Draugas” priedo “Moterų gyvenimas” puslapiuose išryškėjusias išeivijos moterų veiklos ir gyvenimo ypatybes.  Vitalija Stravinskienė Lietuvos istorijos instituto per moterų likimų prizmę pažvelgė į menkai dar žinomą  emigracijos į Lenkiją sovietmečiu tematiką. Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune bendradarbės Ingridos Jakubavičienės pranešimas buvo skirtas  pristatyti Sofijos Smetonienės asmenines iniciatyvas ir visuomeninę veiklą emigracijoje JAV. Ilona Strumickienė iš VDU Lietuvių išeivijos instituto nagrinėjo moterų vaidmens Lietuvių fronto bičiulių organizacijoje klausimą. Klaipėdos universiteto Menų akademijos atstovė Danutė Petrauskaitė konferencijos dalyviams pristatė žymios lietuvių išeivijos kultūros veikėjos Lilijos Vanagaitienės gyvenimo ir veiklos istoriją. VDU Lietuvių išeivijos instituto darbuotojas Mykolas Drunga žaismingame pranešime “Tabor farmos didžiosios moterys - prieš Almą Adamkienę ir šalia jos” dalijosi prisiminimais apie šiame lietuvybės židinyje dirbusias ir sutiktas moteris.

Reziumuodamas konferencijos rezultatus VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovas prof. Egidijus Aleksandravičius atkreipė dėmesį, kad patriarchalinis istorijos matymas dažnai neleidžia suprasti ir deramai įvertinti moterų vaidmenį išeivijos (ir ne tik) istorijoje.

Šis mokslo renginys, skirtas moterims emigracijoje, buvo ir graži proga pagerbti 90 metų jubiliejų švenčiančią Almą Adamkienę, kuri daugybę metų dirbo viename iš lietuvybės centrų išeivijoje - Tabor Farmoje. Konferencijos dalyviai džiaugėsi savo tarpe matydami ir Prezidentą Valdą Adamkų, ir ponią Almą Adamkienę.

Konferencija užbaigta parodos Santaros namai: Tabor farmos šventės ir kasdienybė” atidarymu. Parodą parengė VDU Lietuvių išeivijos instituto ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus darbuotojai.

 

Konferencijos akimirkos VDU Lietuvių išeivijos instituto Facebook paskyroje.

Informacija žiniasklaidoje.

 

 

 

ATGAL