Naujienos

Konferencija "Ateities kūrėjai Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės"

2018-06-08

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS

 

 

Ateities kūrėjai Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės

Konferencija skiriama žymių ateitininkų organizacijos vadovų – Adolfo Damušio, Antano Maceinos ir Stasio Ylos 110 metų jubiliejinėms sukaktims paminėti.

 

2018 m. birželio 8 d. 

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

S. Daukanto g. 25, III aukštas 

 

Konferencijos programa

  

10:00              Konferencijos atidarymas

 

10:10-10:30    Vincentas Lizdenis (Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija)

                      Stasys Yla – pirmiausiai ir galiausiai kunigas

 

10:30-10:50    Aldona Vasiliauskienė (Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija)

                      Tikėjimo svarba prof. Prano Dovydaičio gyvenime

 

10:50-11:10    Juozas Banionis (LGGRTC)

Iš lietuvių išeivijos politinių organizacijų svarstymų: Lietuvos respublikos            politiniai kontūrai

 

11:10-11:30     Liutauras Serapinas (VŠĮ „Marijos radijas“)

Dr. Adolfas Damušis (Domaševičius), jo ,,antroji“

Lietuva ir kelias nuo 1997 m. birželio 12 dienos iki Petrašiūnų.

 

11:30-11:50     Kavos pertrauka 

 

11:50-12:10     Gediminas Mikelaitis (Lietuvos dailės muziejus)

Akciologijos samprata kun. Stasio Ylos antropologijoje

 

12:10-12:30     Alfonsas Motuzas (VDU)

Kun. Stasio Ylos autorinių giesmių raiška Lietuvos Liturginiuose maldynuose

 

12:30-12:50     Dalius Jonkus (VDU)

Istorinė sąmonė ir tautinė tapatybė Antano Maceinos filosofijoje

 

12:50 -13:10    Laurynas Peluritis (VU)

A. Maceinos politinės minties periodizacija ir politinės metafizikos projektas vėlyvuoju jo mąstymo laikotarpiu

 

13:10-13:30     Ilona Strumickienė (VDU)

Adolfo Damušio žvilgsnis į 1991 m. Lietuvą

 

                           Diskusijos

Konferencijos uždarymas

 

 

Nuo 2018 m. birželio 4 d. VDU Bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52, II a., Vaclovo Biržiškos bibliotekos prieigose) veikia paroda

„...Mūsų idėjos – tikybos brangybė, mokslas dorumas, tautos reikalai ...“

ATEITININKŲ ORGANIZACIJOS VEDLIAMS – STASIUI YLAI, ANTANUI MACEINAI IR ADOLFUI DAMUŠIUI – 110.

 

 
ATGAL