Naujienos

Kvietimas į konferenciją ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS ir BRONIUS KRIVICKAS: LIKIMINIAI KARTOS PASIRINKIMAI

2019-03-28

Ši konferencija sieja šimtmečio sulaukusius du rašytojus – Alfonsą Nyką-Niliūną (1919–2015) ir Bronių Krivicką (1919–1952), tų pačių metų universiteto studentus, šatrijiečius. Jie priklauso laisvoje Lietuvoje gimusiai ir išsilavinusiai drąsiai ir ambicingai kartai, kuri, vos gavusi universiteto diplomus, pateko į istorinę griūtį, neišvengiamai pakeitusią visų tolesnius gyvenimus.

2019 m. birželio 13–14 d.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

 

Kviečiame dalyvauti skirtingų mokslo sričių tyrėjus ir svarstyti šias temas:

- Pasirinkimas: alternatyvų problema

- Gyvenimas kaip pasirinkimo pasekmė. Gyvenimo būdo aspektas

- Egzistencinių ir kūrybinių sprendimų ryšiai

- Meno vaidmuo katastrofos laiku

- A. Nyka-Niliūnas, B. Krivickas ir jų bendraamžiai lietuvių sąmoningumo žemėlapyje

- A. Nykos-Niliūno ir B. Krivicko kūryba: estetiniai orientyrai ir kultūros laukas

- Emigracijos ir pasipriešinimo refleksija A. Nykos-Niliūno, B. Krivicko ir jų kartos autorių tekstuose

- Žvilgsnis į okupuotą Lietuvą ir Lietuvos ateities vizijos

- A.Nyka-Niliūnas egzodo kultūrininėje aplinkoje. Kūrybiniai dialogai

- B. Krivickas tarp „partizanų literatūros“ ir „literatūros“

- A. Nykos-Niliūno, B. Krivicko ir jų kartos kūrybinio palikimo archyvavimo ir vertinimo problemos

 

Konferencija vyks Vilniuje (birželio 13 d. VU Filologijos fakultete) ir Kaune (birželio 14 d. VDU Lietuvių išeivijos institute). Straipsnius konferencijos pranešimų pagrindu kviečiame skelbti specialiuose žurnalų Colloquia, Literatūra numeriuose.

Pranešimų tezes prašome siųsti iki balandžio 15 d. adresu: volunge.ieva@gmail.com.

Konferencijos komitetas: Dalia Kuizinienė (VDU), Donata Mitaitė (LLTI),
Brigita Speičytė (VU), Giedrė Šmitienė (LLTI), Rita Tūtlytė (VU),
Ieva Volungė (LLTI), Indrė Žakevičienė (VDU).

Kvietimas į konferenciją pdf formatu.

 

 
ATGAL