Naujienos

Lietuvių išeivijos institute įteiktos vardinės Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijos

2017-12-21

 

Gruodžio 21 dienos popietę kaip ir kasmet prieš Šv. Kalėdas Lietuvių išeivijos institute rinkosi Vytauto Didžiojo universiteto studentai, jų kolegos, akademinės bendruomenės nariai jau į tradiciniu tampantį renginį – Lietuvių fondo skiriamų vardinių Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų įteikimą.

Lietuvių fondas (LF) yra Ilinojaus valstijoje JAV įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių fondo rėmėjų bei aukotojų pastangomis yra įsteigtas ne vienas vardinės stipendijos fondas, iš kurių yra skiriamos stipendijos Lietuvos studentams. „Mes džiaugiamės, kad Lietuvių fonde įsteigtų specialios paskirties vardinių fondų steigėjų ir visų aukotojų dėka LF gali paremti studijuojantį jaunimą. Šių gerų ir išmintingų žmonių nuopelnu jūs, jaunimas, galite įgyvendinti savo svajones“, rašoma Lietuvių Fondo sveikinimo laiške stipendininkams. Nuo 2001 m. VDU studentams skiriamos žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko stipendijos yra skirtos remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje veikloje. Istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija kasmet yra skiriama istorijos studentams. Šiais metais Broniaus Bieliuko vardo vienkartinės stipendijos buvo skirtos Frankofonijos šalių kalbos ir kultūrų programos II kurso studentui Tautvydui Mickevičiui, Tarptautinės politikos ir vystymo studijų ir gretutinės filosofijos programos II kurso studentui Daumantui Skinkiui, Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos magistrantams Marijai Navickaitei ir Šarūnui Volungevičiui. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija buvo įteikta Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos III kurso studentui Martynui Butkui.

Renginį vedė ir susirinkusiuosius sveikino Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius, pasidžiaugęs gražia tradicija ir priminęs visiems susirinkusiems iškilias Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės asmenybes. Renginyje dalyvavo Lietuvių fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, perdavęs Lietuvių fondo sveikinimus. Stipendininkams buvo įteikti diplomai, Lietuvių fondo sveikinimo raštai bei padovanotos Lietuvių išeivijos instituto išleistos knygos.

Nuotraukoje: Lietuvių fondo atstovas Leonas Narbutis, Tautvydas Mickevičius, Martynas Butkus, Marija Navickaitė, Daumantas Skinkys, Šarūnas Volungevičius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius.