Naujienos

Viešnagė

2014-10-17

 

Rugsėjo 26-28 dienomis Vokietijoje, Hiutenfelde vyko Lietuvių Kultūros instituto ir VDU Lietuvių išeivijos instituto organizuotas tradicinis metinis 34-tasis suvažiavimas. Jo tema - „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m.: priežastys ir pasekmės“. Šiais metais sukanka 70 metų, kai Antrojo pasaulinio karo verpetuose, antrosios sovietinės okupacijos išvakarėse Lietuvą paliko daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Šie žmonės perėję Vokietijos pabėgėlių stovyklas pasklido po visą pasaulį. 

 

 

Suvažiavimo metu konferencijos prelegentai bei konferencijoje dalyvavę Vokietijos lietuviai, lietuvių bendruomenių Europoje atstovai. Suvažiavime pranešimus skaitė Lietuvių išeivijos instituto bendradarbiai. Profesorius Egidijus Aleksandravičius savo pranešime aktualizavo diasporos istorijos ir šiuolaikinių migracijos procesų aktualijas.  Doc. Dalia Kuizinienė pasakojo, kaip lietuvių išeivių memuaruose ir grožinėje literatūroje yra vaizduojama pasitraukimo iš Lietuvos tema.  Dr. Mykolas Drunga savo pranešime susitelkė ties ateities vizijomis išeivijos politiniuose tekstuose. Dr. Asta Petraitytė – Briedienė atskleidė svarbiausius diplomatų veiklos aspektus Antrojo pasaulinio karo metais. Menų fakulteto profesorė Rasa Žukienė analizavo, kaip Vokietijoje leistos lietuvių  spaudos karikatūros atspindėjo to meto gyvenimo realijas. Dr. Daiva Dapkutė pasakojo apie „Šviesos“ organizacijų tinklą ir jų veiklą Vakarų Europoje. Lietuvių kultūros instituto direktorius dr. Vincas Bartusevičius pristatė stovyklų likvidavimosi laikotarpį  šeštame dešimtmetyje ir Vasario 16-osios gimnazijos kūrimosi istoriją. Konferenciją apibendrino diskusija apie Vokietijos  lietuvių bendruomenės dabartį ir ateitį, kurioje dalyvavo Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Simonas Černiauskas, Lietuvos ambasados Vokietijoje kultūros atašė Gabrielė Žaidytė. Lietuvių išeivijos instituto darbuotojai aplankė Lietuvių kultūros institutą, apžiūrėjo gausis čia saugomus archyvus, aptarė tolimesnes bendradarbiavimo perspektyvas.

 
ATGAL