Pasaulio lietuviai. Biografijos

 

 Lietuvių išeivijos institutas pradėjo leisti tęstinį leidinį Pasaulio lietuviai. Biografijos, kuriame publikuoja biografinius tyrimus, skirtus žymių lietuvių išeivijos asmenybėms ir jų veiklai atskleisti.

 
 

       

Dapkutė D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1938-1969). Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2014. - 472 p.

 

Tai – biografinis tyrimas, skirtas vieno iš senosios kartos Amerikos lietuvių, verslininko, garsaus visuomenininko ir mecenato, spaudos leidėjo ir rėmėjo, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko Juozo Bachuno-Bačiūno (1893–1969) gyvenimo ir veiklos istorijai. Remiantis istoriniais šaltiniais atskleidžiami svarbiausi ir mažai žinomi jo gyvenimo momentai, pristatoma sėkmingo verslo istorija, analizuojama lietuviška visuomeninė veikla, atskleidžiamas J. Bachuno vaidmuo Amerikos lietuvių tautinės srovės organizacijose ir įnašas į Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrimą.