Redakcinė kolegija

 

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS – vyr. redaktorius
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Dalia KUIZINIENĖ – redaktoriaus pavaduotoja
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Vida BAGDONAVIČIENĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Tomas BALKELIS
(Mančesterio universitetas, Didžioji Britanija)
 
Daiva DAPKUTĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Mykolas DRUNGA
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Alfonsas EIDINTAS
(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)
 
Violeta KELERTIENĖ
(Vašingtono universitetas, Siatlas, JAV)
 
Kaja KUMER-HAUKANÕMM
(Tartu universitetas, Estija)
 
Daiva Kristina KUZMICKAITĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Vėjas Gabriel LIULEVIČIUS
(Tenesio universitetas, JAV)
 
Saulius PIVORAS
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 
Juozas SKIRIUS
(Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva)
 
Giedrius SUBAČIUS
(Ilinojaus universitetas, Čikaga, JAV)
 
Romas VAŠTOKAS
(Trento universitetas, Kanada)