Redakcinė kolegija

 

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS  vyriausiasis redaktorius 

(Vytauto Didžiojo universitetas) 

Dalia KUIZINIENĖ redaktoriaus pavaduotoja

(Vytauto Didžiojo universitetas) 

Kristine BEKERE

(Latvijos mokslų akademija) 

Ingrida CELEŠIŪTĖ 

(Pasaulio lietuvių universitetas) 

Daiva DAPKUTĖ 

(Vytauto Didžiojo universitetas) 

Beata Kalęba 

(Krokuvos Jogailaičių universitetas, Lenkija) 

Violeta KELERTIENĖ

(Vašingtono universitetas, Sietlas, JAV) 

Vėjas Gabriel LIULEVIČIUS 

(Tenesio universitetas, JAV) 

Violetta Parutis 

(Esekso universitetas, Didžioji Britanija) 

Juozas SKIRIUS 

(Lietuvos edukologijos universitetas)

Giedrius SUBAČIUS 

(Ilinojaus universitetas, Čikaga, JAV)