VDU LII archyvo skaityklos darbo taisyklės


 

1.    Leidimo išdavimo tvarka

1.1.   Archyvo dokumentais turi teisę naudotis asmenys, užpildę nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikę asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

1.2.   Gavęs leidimą naudotis dokumentais skaitytojas privalo susipažinti su skaityklos darbo taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu prašyme-anketoje.

 

2.      Dokumentų išdavimo tvarka

2.1.   Dokumentai į skaityklą išduodami nemokamai.

2.2.   Skaitytojui suteikiama teisė naudotis skaitykloje esančia elektronine archyvo duomenų baze.

2.3.   Unikalūs (pergamentai, valstybinės sutartys ir jiems prilygstantys) bei blogos fizinės būklės dokumentai išduodami archyvo vadovui leidus ribotam laikui.

2.4.   Dokumentų gavimui skaitytojas užpildo užsakymą, kuris pateikiamas skaityklos darbuotojui. Užsakymą galima pateikti visomis darbo dienomis: I–IV – 9–16 val., V – 9 – 15 val.

2.5.   Bylos išduodamos du kartus per savaitę – antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 9 iki 16 valandos. Maksimalus bylų išdavimo skaičius – 20 vnt. per dieną.

2.6.   Nesutvarkyti dokumentai į skaityklą neišduodami.

 

3.      Darbo tvarka skaitykloje

3.1.   Skaitytojas atsako už gautus dokumentus. Jis privalo su jais rūpestingai ir atsargiai elgtis. Skaitytojui draudžiama:

-          išnešti dokumentus iš skaityklos;

-          perduoti dokumentus kitiems asmenims;

-          perdėti lapus iš vienos bylos į kitą;

-          lankstyti lapus, rašinėti pastabas.

3.2.   Skaitytojas, gavęs bylas, pasirašo gavimo lape. Susipažinęs su dokumentais, skaitytojas užpildo panaudojimo lapą, esantį kiekvienoje byloje. Kiekvieną dieną baigęs darbą skaitytojas atiduoda dokumentus skaityklos darbuotojui ir pasirašo skaitytojų registracijos žurnale.

3.3.   Skaityklos darbuotojas patikrina visus skaitytojo grąžinamus dokumentus ir bylas, pasirašo dokumentų gavimo lape ir nurodo dokumentų grąžinimo datą. Jeigu nustatoma, kad skaitytojas pažeidė archyvinius dokumentus, surašomas aktas.

3.4.   Skaitytojas turi teisę naudotis technikos priemonėmis, jeigu jos nedaro žalos archyviniams dokumentams ir netrukdo kitiems skaitykloje dirbantiems.

3.5.   Kopijuoti leidžiami tik geros būklės archyviniai dokumentai.

3.6.   Fotografuoti dokumentus leidžiama nenaudojant blykstės.

3.7.   Skaitytojas turi teisę gauti archyvų specialistų konsultaciją apie archyvo dokumentus.

3.8.   Skaitytojas privalo palikti rūbinėje portfelius bei krepšius.

 

4.      Atsakomybė už „Darbo taisyklių“ pažeidimus

Skaitytojams, pažeidusiems „Darbo taisykles“, archyvo administracijos sprendimu leidimas dirbti su archyviniais dokumentais gali būti anuliuojamas arba gali būti taikomos kitos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių dokumentų nustatytos sankcijos.